Kiểm soát ăn mòn

Kiểm soát ăn mòn

corrosion

Chống ăn mòn hoá chất là một trong những thế mạnh của IET, với kinh nghiệm nhiều năm thi công các hệ thống FRP trong xây dựng công nghiệp.

Chúng tôi chỉ sử dụng những vật liệu có uy tín trên thế giới, áp dụng những quy tắc ngặt nghèo trong việc đảm bảo an toàn thi công.

Ngoài hệ thống FRP là mũi nhọn, IET đã đầu tư rất nhiều máy móc hiện đại để phục vụ cho việc thi công sản phẩm Polyurea. Các sản phẩm để có suất xứ từ Mỹ hoặc Hàn Quốc, luôn đảm bảo chất lượng trong cao nhất trong ứng dụng thực tế.

IET cung cấp các giải pháp kiểm soát ăn mòn có độ tin cậy cao và điều chỉnh tối ưu cho điều kiện thực tế của mỗi khách hàng.


Dự án đã thực hiện

Chia sẻ bài viết: