Standard Post with Image

CS Plastic Viet Nam

Ngày 31 tháng 3 năm 2016. Công ty IET Epoxy.,JSC đã hoàn thành bàn giao hạng mục sơn Epoxy tại

Read More
Standard Post with Image

319.9 – Tổng Kho quân nhu Miền Bắc

Ngày 23 tháng 03 năm 2016. Công ty IET đã bắt đầu triển khai thi công hệ thống Superconcrete HS

Read More
Standard Post with Image

TOSHIBA Viet Nam

Nhà máy điện tử TOSHIBA Việt Nam. Sản phẩm thi công: – Epoxy Coating. – ESD Epoxy Linning. – Epoxy

Read More
Standard Post with Image

FRP – SamSung Hồ Chí Minh

Bể xử lý nước thải nhà máy Sam Sung Hồ Chí Mình. Diện tích thi công 2.500m2. Sản phẩm thi

Read More
Standard Post with Image

Nhà máy Showa Denko

Công ty IET triển khai thi công hệ thống chống ăn mòn FRP cho nhà máy Showa Denko. Đây là

Read More